Miłość miłość w… Szczecinie! Już w piątek 9 listopada Sławomir wystąpi w klubie Peron 5! Mamy dla Was aż 10 podwójnych zaproszeń. By je zdobyć, wystarczy napisać komentarz pod postem konkursowym na Facebooku.

Aby wziąć udział w konkursie, przejdź do powyższego posta na Facebooku i skomentuj go swoją propozycją rozwinięcia tekstu piosenki Sławomira o Szczecinie. Nie zapomnij oznaczyć osoby, którą zabierzesz na koncert.

Regulamin:

Post konkursowy:
https://www.facebook.com/lecenaszczecin/photos/a.653530988066293/1975122872573758/?type=3&theater
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs.
§ 2
Organizatorem konkursu jest Lecę na Szczecin
§ 3
Fundatorem Nagrody jest serwis http://koncerty.szczecin.pl/
§ 4
Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
§ 5
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu Lecę na Szczecin na stronie serwisu Facebook.com: https://www.facebook.com/lecenaszczecin
§ 6
Konkurs trwa od 6.11.2018r.  do 7.11.2018r. do godz. 23:59
II. UCZESTNICY KONKURSU § 7
Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy Facebooka, którzy w dniach od 6.11.2018r.  do 7.11.2018r.  wykonają zadanie konkursowe opisane w poście konkursowym.
§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
2. Jury w drodze głosowania wybierze spośród wszystkich uczestników 10 osób, które w najciekawszy sposób wykonają zadanie konkursowe. Osoby te zostaną nagrodzone zestawami dwóch biletów na koncert Sławomira (9 listopada w Szczecinie).
3. W skład Jury wchodzi redakcja bloga Lecę na Szczecin.
§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
· zapoznać się z Regulaminem Konkursu
· wykonać zadanie konkursowe
2. Każdy z uczestników Konkursu może uczestniczyć w nim tylko raz.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowanie w formie komentarza pod postem konkursowym.
IV. NAGRODY
§ 12
1. Jako nagrody w konkursie przewidziano 10 zestawów po 2 bilety na koncert o łącznej wartości 800 zł.
2. Odbiór nagrody odbędzie się drogą online. Zwycięzca po przekazaniu organizatorowi adresów e-mail otrzymają bilety w formie elektronicznej.
3. Biletów nie można zamienić na ich równowartość.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Lecę na Szczecin
Autor

Nietypowy Seba. Piszę, robię zdjęcia, projektuję grafiki, studiuję filologię, promuję projekty w internecie i w miarę możliwości poznaję świat. Kocham nasze miasto i zarażam tą miłością od kilku lat. Podobno skutecznie :)

Napisz komentarz